Добре дошли в dagal group !

dagal group е консорциум от различни компании, които участват съвместно в няколко икономически региона и също така имаме опит и мрежи в областите:

  • Автомобилната индустрия, особено управлението на доставките и качеството
  • Фирмена структура и интеграция в съществуващи структури или пазарна интеграция
  • Корпоративни стратегии за разширяване, консултиране и прочистване на пазара
  • ИТ системи, разработка на софтуер и интегриране на приложения за изкуствен интелект
  • Управление на недвижими имоти, развитие и портфолио
  • Данъчно планиране за корпоративни структури
  • Системи за контрол на акционери и холдинги